Objevte nový ekologický venkovní koberec "EF Maat"
V nabídce již od 1 349 Kč!

Vymyšleno,
přitom myšleno na vše

Naše oddanost ochraně životního prostředí je patrná v každém aspektu naší činnosti. Neustále se snažíme integrovat udržitelné postupy, snižovat náš dopad na životní prostředí a podporovat zachování našeho ekosystému.

Tento závazek odráží naše základní hodnoty, které nás vedou k vytváření zelenější a zodpovědnější budoucnosti.

SPOLEČNOST BENEFIT

Být společností Benefit znamená být součástí inovace ve způsobu podnikání, které bude v následujících letech věnována stále větší pozornost.

Znamená to jednat v souladu s konceptem regenerativního podnikání, který zaměřuje pozornost na dopady podnikatelské činnosti na různé zainteresované subjekty, s nimiž společnost spolupracuje: především na zaměstnance, kteří jsou zásadním zdrojem a lidským kapitálem nezbytným pro rozvoj společnosti, a dále na zákazníky, dodavatele, komunitu, životní prostředí a všechny partnery, s nimiž společnost spolupracuje.

Pozornost je tedy věnována nejen zisku, který je tradičně uznávaným účelem podnikání, ale v širším kontextu je zaměřena na plánování, které se stává nejen krátkodobým za účelem dosahování klasických ekonomických a finančních výsledků, ale integruje střednědobou vizi s cílem zajistit trvalý, uvědomělý a odpovědný růst v čase.

Způsob myšlení, který vychází především z povědomí o řízení těchto záležitostí a který se vyznačuje iniciativou, analýzou, neustálou pozorností a touhou po tom, aby vlastní podnikatelská činnost měla pozitivní přínos.

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

Činit odpovědná rozhodnutí znamená zajistit lepší budoucnost a mít pozitivní dopad jak na území, ve kterém pracujeme, tak na životní prostředí

LIDÉ

V centru našeho zájmu je zhodnocování lidského kapitálu, který je jediným zdrojem schopným vytvářet trvalý, uvědomělý a odpovědný růst

LES MAANTA

Díky spolupráci se společností Treedom podporujeme zalesňování a vytváření zaměstnanosti v mnoha chudých oblastech po celém světě

FIREMNÍ LES

Již mnoho let spolupracujeme se společností Treedom, která se po celém světě zabývá výsadbou různých druhů rostlin a pomáhá tak zalesňování a vytváření zaměstnanosti v mnoha potřebných a chudých oblastech.

Vysadili jsme již více než 200 rostlin, ale zde se nechceme zastavit, naším cílem je les Maanta dále rozšiřovat.

FIREMNÍ LESY

Již mnoho let spolupracujeme se společností Treedom, která se zabývá výsadbou různých druhů rostlin po celém světě a podporuje zalesňování a zaměstnanost v mnoha chudých a potřebných oblastech.

Vysadili jsme již více než 200 rostlin, ale nechceme zde skončit a naším cílem je les Maanta ještě více rozšířit.

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

Aktivně se věnujeme třem základním záměrům:

• zajištění dodržování zákonných povinností týkajících se ochrany životního prostředí

• přijetí vhodného chování našimi dodavateli

• navazování spolupráce s našimi partnery s cílem snížit dopad našich ekonomických aktivit

Činnost je v tomto ohledu různá, souvisí především s naší hlavní podnikatelskou činností. V roce 2021 jsme totiž podepsali dohodu se společností UPS (jediným partnerem pro expresní doručování, který ročně odbaví více než 16 000 zásilek na všechny kontinenty) s cílem provádět doručování a přepravu všech zásilek v souladu s požadavky normy Carbon Neutral: dodržování těchto parametrů vedlo k tomu, že společnost získala významné ocenění za to, že při své činnosti přispěla ke snižování emisí CO2 do atmosféry. 

PROSTŘEDÍ

Aktivně se věnujeme třem základním záměrům

- zajištění souladu s legislativními povinnostmi v oblasti životního prostředí

- přijetí správného chování dodavatelů

- navazování spolupráce s našimi partnery s cílem snížit dopad našich hospodářských činností.

Opatření v tomto ohledu jsou různá a týkají se především naší hlavní činnosti. V roce 2021 jsme totiž podepsali dohodu se společností UPS (jediným partnerem pro expresní doručování, který ročně odbaví více než 16 000 zásilek na všech kontinentech), abychom všechny zásilky a přepravy prováděli v souladu se standardem Carbon Neutral: dodržování těchto parametrů vedlo k tomu, že společnost získala významné ocenění za to, že svou činností přispívá ke snižování emisí CO2 do ovzduší.

Produkt přidán do seznamu přání