Myšlenka
přemýšlení o všechny

Naše oddanost ochraně životního prostředí se projevuje ve všech aspektech naší činnosti. Neustále se snažíme integrovat udržitelné postupy, snižovat dopady na životní prostředí a podporovat zachování našeho ekosystému.
Tento závazek odráží naše základní hodnoty, které nás vedou k tomu, abychom usilovali o ekologičtější a odpovědnější budoucnost.

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Být společností Benefit znamená být součástí této inovace ve způsobu podnikání, na kterou bude v nadcházejících letech kladen stále větší důraz.

Znamená to jednat v souladu s koncepcí regenerativního podnikání, která zaměřuje pozornost na dopady vytvářené podnikatelskou činností na různé zainteresované strany, s nimiž společnost spolupracuje: především na zaměstnance, zdroj a lidský kapitál zásadní pro rozvoj společnosti, a dále na zákazníky, dodavatele, komunitu, životní prostředí a všechny ty četné partnery, s nimiž společnost spolupracuje.

Nejde tedy jen o tradičně uznávaný motiv zisku, ale o širší pohled a pohled obrácený k projektům, které se stávají nejen krátkodobými při dosahování klasických ekonomicko-finančních výsledků, ale které v sobě integrují střednědobou vizi, aby byl zajištěn trvalý, uvědomělý a odpovědný růst v čase.

Forma mentis, která vychází především z uvědomění si správy těchto záležitostí: skládá se z proaktivity, analýzy, neustálé pozornosti a vůle k pozitivnímu přínosu vlastní podnikatelské činnosti.

PROSTŘEDÍ

Odpovědné rozhodování znamená zajistit lepší budoucnost a mít pozitivní dopad jak na oblast, kde pracujeme, tak na životní prostředí

LIDÉ

Zaměřujeme se na zhodnocení lidského kapitálu, jediného zdroje, který je schopen udržitelného, uvědomělého a odpovědného růstu

MAANTA FOREST

Díky spolupráci se společností Treedom pomáháme zalesňování a zaměstnanosti v mnoha chudých oblastech po celém světě

FIREMNÍ LESY

Již mnoho let spolupracujeme se společností Treedom, která se zabývá výsadbou různých druhů rostlin po celém světě a podporuje zalesňování a zaměstnanost v mnoha chudých a potřebných oblastech.

Vysadili jsme již více než 200 rostlin, ale nechceme zde skončit a naším cílem je les Maanta ještě více rozšířit.

FIREMNÍ LESY

Již mnoho let spolupracujeme se společností Treedom, která se zabývá výsadbou různých druhů rostlin po celém světě a podporuje zalesňování a zaměstnanost v mnoha chudých a potřebných oblastech.

Vysadili jsme již více než 200 rostlin, ale nechceme zde skončit a naším cílem je les Maanta ještě více rozšířit.

PROSTŘEDÍ

Aktivně se věnujeme třem základním záměrům

- zajištění souladu s legislativními povinnostmi v oblasti životního prostředí

- přijetí správného chování dodavatelů

- navazování spolupráce s našimi partnery s cílem snížit dopad našich hospodářských činností.

Opatření v tomto ohledu jsou různá a týkají se především naší hlavní činnosti. V roce 2021 jsme totiž podepsali dohodu se společností UPS (jediným partnerem pro expresní doručování, který ročně odbaví více než 16 000 zásilek na všech kontinentech), abychom všechny zásilky a přepravy prováděli v souladu se standardem Carbon Neutral: dodržování těchto parametrů vedlo k tomu, že společnost získala významné ocenění za to, že svou činností přispívá ke snižování emisí CO2 do ovzduší.

PROSTŘEDÍ

Aktivně se věnujeme třem základním záměrům

- zajištění souladu s legislativními povinnostmi v oblasti životního prostředí

- přijetí správného chování dodavatelů

- navazování spolupráce s našimi partnery s cílem snížit dopad našich hospodářských činností.

Opatření v tomto ohledu jsou různá a týkají se především naší hlavní činnosti. V roce 2021 jsme totiž podepsali dohodu se společností UPS (jediným partnerem pro expresní doručování, který ročně odbaví více než 16 000 zásilek na všech kontinentech), abychom všechny zásilky a přepravy prováděli v souladu se standardem Carbon Neutral: dodržování těchto parametrů vedlo k tomu, že společnost získala významné ocenění za to, že svou činností přispívá ke snižování emisí CO2 do ovzduší.

Produkt přidán do seznamu přání