POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

1. INFORMACE O SOUKROMÍ PODLE ČL. 13 nařízení EU 2016/679 ("GDPR")

Zpracování osobních údajů bude v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů podle čl. 13 nařízení EU 679/2016 ("GDPR")

V případě přerušení relace povolíte nám uložit zadané informace a kontaktovat je, abychom mohli pokračovat ve smlouvě?

Údaje, které zveřejníte, budou uloženy společností Bega srl po dobu 5 kalendářních dnů pouze za účelem dokončení členství. Kompilace chybějících dat bude provedena našimi operátory během telefonního hovoru, což vám umožní uzavřít smlouvu.

2. Vlastník a odpovědný za zpracování osobních údajů

2,1. Bega Ltd, se sídlem v Gambellara Strada Statale 11, KM 331, 36053 Gambellara, IT04039300241 (dále jen "Bega Ltd."), v jako data, bude zpracovávat osobní údaje, které jsou prostřednictvím webové stránky www.maanta.cz/ de / es / eu (dále jen "Stránky") v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně soukromí a ochrany osobních údajů a těchto informací.

3. Režim objektu a zpracování

3,1. Společnost Bega srl zpracovává osobní údaje, které jste sdělili nebo legálně získali ("Osobní údaje"). Zejména jsou zpracovávány následující osobní údaje:

3.1.1. Údaje o ploše: v době vytvoření účtu bude vyžadováno poskytnutí některých osobních údajů (např. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, mobilní číslo) potřebné pro úspěšné dokončení registrace a pro použití příbuzného služby. Společnost Bega srl vám také umožňuje přístup k vyhrazené oblasti také pomocí pověření poskytovaných sociální sítí (tzv. "Sociální přihlášení"), zejména pomocí identit vytvořených na Facebooku, Twitteru a Google+.

3.1.2. Informace o platbě: v případě nákupu produktů nebo služeb jsou údaje o platbách, včetně identifikačních údajů, také zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

3.1.3. Kontaktní údaje: Pokud máte v úmyslu klást otázky společnosti Bega srl na adrese e-mailové adresy uvedené na webových stránkách, vaše e-mailová adresa a obsah odeslané zprávy budou zpracovány. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k poskytnutí zpětné vazby na přijatou komunikaci. Poskytování dalších údajů musí být považováno za absolutně nepovinné.

3.1.4. Navigační data: IT a telematické systémy a softwarové postupy používané k provozování lokality nebo určené k provozu a použití APP, které zpřístupňuje společnost Bega srl, získají během běžného provozu některé údaje (např. čas přístupu, navštívené stránky, název poskytovatele internetových služeb a adresa internetového protokolu (IP), přes kterou přistupuje k Internetu, internetovou adresu, ze které jste se připojili k webu, atd. ), jejíž přenos je implicitní v používání protokolů webové komunikace nebo je užitečný pro lepší správu a optimalizaci systému pro odesílání dat a e-mailů.

3.1.5. Údaje získané ze služby zákazníkům: údaje poskytnuté během interakcí se zákaznickým servisem společnosti Bega srl, včetně registrace telefonních hovorů, pokud souhlasí s registrací.

3,2. Pro účely zpracování osobních údajů pro účely tohoto prohlášení je určena jakákoli operace nebo soubor operací prováděných pomocí automatizovaných procesů a aplikovaných na osobní údaje, jako je shromažďování, registrace, organizace, strukturování, ukládání , přizpůsobení nebo úpravách, těžbě, konzultaci, použití, komunikaci přenosem, šíření nebo jiné formě zpřístupňování, porovnání nebo propojení, omezení, zrušení nebo zničení.

3,3. Upozorňujeme vás, že takové osobní údaje budou zpracovávány ručně a / nebo s podporou IT nebo telematických prostředků.

4. Účel a právní základ zpracování

4,1. Společnost Bega srl zpracuje své osobní údaje pro dosažení konkrétních účelů a pouze za přítomnosti konkrétního právního základu stanoveného platnými zákony o ochraně soukromí a ochraně osobních údajů. Konkrétně společnost Bega srl zpracuje ztracená data... pouze pokud nastane jedna nebo více následujících právních základen:

  • léčba je nezbytná pro uzavření smlouvy jste účastníkem nebo výkonu předsmluvních opatření přijatých na jeho žádost;
  • za přítomnosti oprávněného zájmu společnosti Bega srl;
  • Bega srl je vázán zákonnou povinností zpracovávat osobní údaje.

4.2. Následující tabulka uvádí cíle, pro které jsou vaše osobní údaje zpracovávány firmou Bega srl a právní základ, z něhož je léčba založena.

Document
Účel zpracování Právní základ
Povolení používání všech funkcí webové stránky. Provádění smlouvy
Zkontrolujte správné fungování webu. Provádění smlouvy
Posouzení odpovědnosti v případě počítačových zločinů proti webu. Legitimní zájem
Najděte si otázku od příslušné strany. Provádění předsmluvních opatření přijatých na
žádost strany
Registrace do vyhrazené oblasti a používání souvisejících služeb. Provádění předsmluvních opatření přijatých na
žádost strany
Použití APP zpřístupněné webovou stránkou Maanta a použití
souvisejících služeb.
Provádění smlouvy
plnění smluv, které nabízí místo Maanta (o poskytnutí domácí dekor
výrobků, služeb, podpory a údržby a všechny následné operace
zájmu zákazníků.
Provádění smlouvy
Přístup k funkcím Uložit a Pokračovat k dispozici ve smluvní fázi
přístupu přes web.
V případě, že nedojde k dokončení procesu aplikace pro uzavírání
smluv poskytnutých Bega srl, jeho data budou použity vás kontaktovat,
aby se usnadnilo uzavření procesu přistoupení, pokud ji máte výslovně
požadováno.
Bega budou mít přístup formu členství v jakém prezentovat data, která
jste již zadali v první fázi vyplňování formuláře, postupovat při vyplňování
prostřednictvím telefonického kontaktu a umožnit mu, aby dokončila
proces přístupu k odkazu, který společnost Bega srl pošle na svou
e-mailovou adresu. Po dobu pěti (5) kalendářních dnů od odeslání e-mailu,
bude propojení nebude použitelný, což má za následek vymazání dat.
Provádění předsmluvních opatření přijatých na
žádost strany
Souhlas strany
Správa všech zakázek a souvisejících administrativních činností. Provádění předsmluvních opatření přijatých na
žádost strany
Provádění smlouvy
V případě požadavku na bankovní nebo poštovní platbu ověřte správnost
poskytnutých bankovních nebo poštovních údajů. Za tímto účelem může
společnost Bega kontaktovat Banku / Poste Italiane nebo, pokud existuje
souhlas, telefonicky nebo prostřednictvím digitálních kanálů, které jsou
pro tento účel k dispozici.
Legitimní zájem
Legitimní zájem Souhlas strany
Povolit bezpečnostní kontroly vyžadované zákonem. Legitimní zájem
Povinnost
Umožňuje společnost Bega srl splnit zákonné povinnosti, předpisy nebo
požadavky právních předpisů EU.
Povinnost
Příprava opatření zaměřených na ochranu proti úvěrovému riziku, včetně
činností zaměřených na identifikaci ekonomickou spolehlivost a / nebo platební
schopnost zákazníka, před nebo v průběhu trvání smluvního vztahu. Za tímto
účelem mohou být informace získány prostřednictvím přístupu k informačním
systémům autorizovaných společností, jakož i Credit Information Systems a
SCIPAFI, jak vyžaduje zákon č. 124/2017, které jsou v případě potřeby řešeny
výlučně za účelem ověření spolehlivosti a přesnosti plateb.
Legitimní zájem
Detekce, prevence, zmírňování a odhalování podvodných nebo nezákonných
činností ve vztahu k službám poskytovaným na webových stránkách.
Legitimní zájem
Povinnost
Předispozice systému geolokace a ochrany vozidlaparkové vozidla proti jakýmkoli
jednáním třetích stran, nebo zákazníků, které jsou nezákonné nebo podvodné,
a prostřednictvím APP zpřístupněna uživatel geolokační systém aktivován v
návaznosti na povolení vydané nich, zaměřený na poskytování jejich obsahu a
služby.
Souhlas strany
Účast na akcích dostupných prostřednictvím webových stránek. Souhlas strany
Provádění aktivit zaměřených na zlepšení kvality nabízených služeb souvisejících
se smluvním vztahem (např. průzkumy pro posouzení spokojenosti zákazníků).
Souhlas strany
Provádění průzkumu trhu, přímého prodeje, včetně telefonního, pro umístění
produktů nebo služeb společností Bega srl pro obchodní komunikaci nebo
marketingové aktivity. Tyto činnosti mohou být prováděny zasíláním reklamních,
informačních, propagačních materiálů nebo pozvánek pomocí tradičních metod
(např. Poštovní zásilky) nebo automatizovaných kontaktních systémů (např. SMS,
e-mail)
Souhlas strany
Adresa použijte e-mailovou adresu uvedenou na osobu v rámci smluvního vztahu
s Bega srl odeslat obchodní nabídky produktů a / nebo služeb podobných těm, které
dříve koupil (Soft spam)
Legitimní zájem
Chování, tím Bega srl nebo obchodními partnery Bega Ltd, pro provádění průzkumu
trhu, přímý prodej, také vyzývá k umisťování výrobků nebo služeb, obchodních sdělení
či marketingových aktivit , Tyto činnosti mohou být prováděny zasíláním reklamních,
informačních, propagačních materiálů nebo pozvánek pomocí tradičních metod
(např. Poštovní zásilky) nebo automatizovaných kontaktních systémů (např. SMS,
e-mail)
Souhlas strany
Analýza tendence používat produkty a služby nabízené Bega srl nebo obchodními
partnery Bega Ltd., definice individuálních a skupinových profilů, teze individuální
nabídku také připravit pomocí nástrojů a aplikací.
Souhlas strany
Nabídka komerčních, technických a obecně služeb péče o zákazníky Vykonání smlouvy
Kontrola kvality podpůrných služeb nabízených přímo z Bega Ltd. nebo jejích
obchodních partnerů, za účelem ověření účinnosti služby pomoci a efektivně zaměřit
tréninkové činnosti pověřených osob k léčbě.
Vykonání smlouvy
Souhlas strany
Legitimní zájem

4,3. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné ve všech případech, kdy je zpracování prováděno na základě právní povinnosti nebo vykonání smlouvy, kterou jste součástí, nebo z provedení předsmluvních opatření přijatých na požádání. Případné odmítnutí by mohlo znamenat, že společnost Bega srl není schopna pokračovat v účelu, pro který jsou shromažďovány osobní údaje.

4,4. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné pro výkon ostatních účelů uvedených v tabulce. Neposkytnutí vašeho souhlasu v souvislosti s těmito konečnými účely nebude mít žádný vliv na uzavření smlouvy. Povinná nebo dobrovolná povaha ustanovení bude stanovena v době inkasa.

5. Registrace ve vyhrazené oblasti prostřednictvím sociálního přihlášení

5.1. Přístup do vyhrazené oblasti je povolen pomocí následujících metod:

a) vytvoření účtu na webu;

b) pomocí pověření poskytovaných sociální sítí (c.d. "sociální login"), zejména crjíst na Facebooku, Twitteru a Google+.

5.2. V případě, že se rozhodne pro vstup do zakázaného prostoru pomocí pověření sociální sítě, Bega Ltd. získají některé z vašich osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail) v souladu s vydaným povolením podle ní sociální sítě odkazu. Proto musíte zkontrolovat nastavení poskytnutá referenční sociální sítí a pečlivě si přečíst související zásady ochrany osobních údajů, neboť to by mohlo povolit společenské síti sdílet se společnostmi Bega srl s jejími osobními údaji, které autorizují, takže společnost Bega srl shromažďuje informace, jako jsou kontakty, přátelé a další osobní údaje. V každém případě Bega srl nebude vědět o registračních údajích, které používáte.

5.3. Společnost Bega srl uchová identifikační kód přidružený k vašemu účtu ve službě referenční sociální sítě, když jej použijete pro přihlášení do společnosti Bega srl nebo ke sdílení obsahu hostovaného webem; zachování bude probíhat tak dlouho, dokud bude nutné poskytovat požadované služby.

5,4. Pokud vytvoříte účet Bega srl nebo použijete služby webových stránek připojením prostřednictvím sociálního přihlašování, společnost Bega srl může používat informace obsažené v původním účtu a dokončit svůj profil na webu. Informace o profilu můžete kdykoli aktualizovat nebo upravit. a kontaktní údaje prostřednictvím sociálního přihlášení.

6. Marketing a / nebo profily

6,1. E-mailová adresa, kterou jste zadali v souvislosti se smluvním vztahem se společností Bega srl, může být použita pro odesílání obchodních nabídek týkajících se produktů a / nebo služeb podobných dříve zakoupeným (tzv. soft-spam). Můžete se kdykoli postavit proti tomu, abyste zaslali žádost do vyhrazené poštovní schránky uvedené v odstavci 10 tohoto prohlášení.

6,2. Pro cokoliv, co nebylo uvedeno v předchozím článku 6.1, můžete v rámci vyhrazené oblasti volně rozhodnout, zda souhlasíte s používáním vašich osobních údajů pro zasílání reklamních materiálů, přímého prodeje, komerční komunikace nebo pro splnění průzkum trhu související s produkty a / nebo službami nabízenými společností Bega srl nebo obchodními partnery společnosti Bega srl.

6,3. Navíc ve vyhrazené oblasti budete mít možnost rozhodnout se, zda souhlasíte s používáním vašich osobních údajů pro zjištění obchodních partnerů společnosti Bega srl nebo Bega srl o preferencích a analýzách spotřeby také ve formě personalizované, automatizované nebo elektronické informace získané použitím produktů a / nebo služeb.

6.4. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely může být provedeno pomocí "tradičních" metod (např. Papírových zásilek nebo volání od provozovatele) nebo prostřednictvím "automatizovaných" kontaktních systémů (např. SMS a / nebo MMS, volání telefony bez zásahu operátora, e-mail, fax, interaktivní aplikace).

6,5. Souhlas, který jste uvedli pro marketingové účely, bude chápán jako poskytnutý pro obě uvedené metody, avšak zůstává právo oponovat, a to i částečně, s ohledem na různé komunikační kanály, s nimiž se marketingové účely provádějí, se stejnými postupy uvedeno v odstavci 10 tohoto výroku.

6.6. Souhlas s výše uvedenými účely je dobrovolný a nebrání tomu, aby služby byly použity ve stejném rozsahu. Zejména:

a) Svobodný a specifický souhlas, který má být uvolněn v rámci vyhrazené oblasti v části "Souhlas s řízením", takové osobní údaje.

b) S výhradou svobodného a konkrétního souhlasu, který má být propuštěn ve vyhrazené oblasti v sekci "Souhlas se souhlasem", mohou být tyto osobní údaje také zpřístupněny třetím osobám, obchodním partnerům společnosti Bega srl, srl může sdělovat nebo převést data získaná pro výše uvedené marketingové účely.

c) A konečně, po volném a konkrétní souhlas k uvolnění uvnitř omezeného prostoru v „Správa konsensu“, Bega Bega srl nebo obchodní partneři srl, bude dělat analýzu a také zapsána jeho výpočty profilů a spotřebitelských zvyklostí s cílem nabídnout zákaznické produkty a služby, aby byly více vyhovující a funkční svým zájmům a potřebám.

7. Příjemci osobních údajů

7,1. Vaše osobní údaje mohou být přístupné pro výše uvedené účely:

a) zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti Begasrl, zástupci, speciálně jmenovaní Osoby oprávněné zpracovávat, kteří mohou pracovat jako nezávislí kontroloři dat nebo jako zpracovatelé dat pro určený účel;

b) společnosti třetích stran nebo jiným stranám ("třetím stranám"), které provádějí některé externí činnosti jménem společnosti Bega srl jako externích zpracovatelů

c) třetím stranám nebo obchodním partnerům společnosti Bega srl pro účely přímého marketingu v souladu s ustanoveními GDPR s výhradou získání souhlasu.

8. Převod osobních údajů

8,1. Vaše osobní data budou zpracovávána v rámci Evropské unie a budou uložena na serverech umístěných v rámci Evropské unie.

9. Doba uchovávání osobních údajů

9,1. Osobní údaje zpracované pro výše uvedené účely budou uchovávány v souladu se zásadami proporcionality a nezbytnosti a v každém případě do doby, než budou prováděny účely zpracování.

9,2. Vaše osobní údaje budou běžně uchovávány, dokud bude existovat vztah s kontrolním pracovníkem, aniž by byly dotčeny požadavky na shromažďování zbytkových kreditů a / nebo správu údajů v případě jakýchkoli sporů nebo stížností, jako jsou např. vydaných faktur.

9.3. Vaše osobní údaje budou běžně uchovávány, dokud odvoláte svůj souhlas a v každém případě se automaticky vymažou po uplynutí deseti let od ukončení smluvního vztahu, aniž by bylo dotčeno případné zachování jejich shody, pokud je to nezbytné pro řízení právních žalob a plnění konkrétních právních závazků.

10. Práva zúčastněných stran

10,1. Podle článků 15-22 GDPR ve vztahu k osobním údajům, které jste sdělili, máte právo na:

a) přístup a požadavek na kopii;

b) požádat o opravu;

c) požádat o smazání;

d) získat omezení léčby;

e) nesouhlasit s léčbou; f) přijímat v strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením a předávat tyto údaje jinému správci údajů bez jakýchkoliv překážek; kde je to technicky možné.

10,2. Vás informujeme, že máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud je s tímto přímým marketingem spojeno. Právo vznést námitky proti takovému zpracování prováděné prostřednictvím automatizovaných kontaktních prostředků se vztahuje také na zpracování osobních údajů prostřednictvím tradičních způsobů kontaktu, pokud se nebudete chtít jen částečně postavit.

10,3. Pokud se budete zabývat zpracováním pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje nebudou pro tyto účely zpracovávány.

10,4. Chcete-li uplatnit vaše práva a odvolat svůj souhlas, můžete odeslat sdělení na e-mailovou adresu privacy@maanta.eu

10,5. Pro více informací o osobních údajů se můžete obrátit na manažera pro ochranu osobních údajů, které bylo dosaženo na níže uvedenou e-mailovou adresu privacy@maanta.eu.

10,6. Připomínáme, že máte právo podat stížnost na Ručitele pro ochranu osobních údajů:

a) registrovaná kancelář R / R adresovaná Ručiteli pro ochranu osobních údajů, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Řím;

b) zaslat e-mailem na adresu: garante@gpdp.it nebo protocollo@pec.gpdp.it;

c) faxu na adresu: 06 / 69677.3785.

Informace byly aktualizovány v květnu 2018

Já jsem četl

Produkt přidán do seznamu přání